.

KİLİSE CAMİ (AZİZ GREGORİUS KİLİSESİ)

Güzelyurt merkezindeki Hıristiyanlık dönemi eserlerinden Aziz Gregorius Kilisesi, Kapadokya'daki en erken Hıristiyanlık dönemi eserlerinden birisi olup, Ortodoks alemi için büyük önem taşımaktadır. 
Kilise İmparator Theodosius tarafından, Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına 385 yılında kapalı haç planında inşa edildi. Daha sonra çeşitli değişikliklere uğrayan kilisenin, çan kulesi minare haline getirilerek camiye çevrildi. 
Kilise Camiinin apsisinde bulunan ahşaptan yapılmış ve üzeri kök boyayla boyanmış İkonastisis, camiye çevrildiğinde yerinden taşınarak mihrap olarak düzenlendi. Ahşap oymacılığının en güzel örneklerinden biri olan bu eserin yanı sıra Rus Çarı II. Nikola tarafından gönderilen Ahşap Anbon, İkonastasisi tamamlar niteliktedir. 
Bahçenin kuzeyinde ibadethanenin misafirhanesi bulunmaktadır. Ayrıca burada din adamları toplanır, bölgeyi ilgilendiren sorunlar görüşülürdü. Kilise Camiinin yanında 35 basamak merdivenle inilen yeraltı suyu “Ayazma’sı” bulunmaktadır.